Kategoriarkiv: RLE

Alt om religion, livssyn og etikk

Religion, livssyn og etikk (RLE) for grunnskolen!

I norsk skole skal man lære om religion, livssyn og etikk i hele grunnskolen.

religion livssyn etikk

I fjor endret navnet seg fra KRL (Kristendom, religion og livssyn) til RLE (Religion, livssyn og etikk). På tross av navneskiftet er innholdet i faget omtrent det samme som før. Det er imidlertid fokusert mindre på kristendom og mer på de store verdens-religionene.

Faget er meget omfattende og det kan derfor være viktig å vite hva det forventes at man skal beherske på de forskjellige trinnene i grunnskolen.

Skolen i Norge har gått bort fra å undervise bare i vår egen nasjonal-religion, nå skal elevene lære om og kjenne til alle religioner, samt de viktigste temaene innen livssyn og etikk. Du skal kunne noe om bl.a. dette;

  • Buddhisme
  • Filosofi og etikk
  • Hinduisme
  • Islam
  • Jødedom
  • Kristendom
  • Livssyn
  • Religiøst mangfold

Vi har valgt ut et nettsted hvor man kan lære seg mye om de nevnte temaene gjennom en audiovisuell tilnærming.

Store Norske Leksikon er ditt viktigste verktøy i mange fag!

I mange fag kan Store Norske Leksikon være en av dine viktigste kilder til informasjon, spesielt når du går på skole i Norge.

skole norge store norske leksikon

 

De fagene hvor du åpenbart kan dra nytte av Store Norske Leksikon i skolen er; norsk (hovedmål og sidemål), geografi, historie, naturfag, samfunnsfag, KRL og helse/sosial.

Første gangen du bruker snl.no må du registrere deg. Det er ingen fare med å gjøre dette, det koster ingenting å bruke dette elektroniske leksikonet.

Som med alle andre kilder man finner på nettet er det viktig å kontrollere riktigheten av den informasjonen man finner mot andre kilder. Man skal også alltid opplyse om kildene man har benyttet, med andre ord ikke selv ta æren for andres arbeid.

Store Norske Leksikon utvikler seg kontinuerlig, det er derfor viktig å sjekke innom dette nettstedet med jevne mellomrom, her er det mye å hente.

Du finner Store Norske Leksikon ved å følge denne lenken.