Kategoriarkiv: Samfunnsfag

Alt om samfunnsfag

Et allsidig og morsomt nettsted med mye nyttig for elever i barneskolen.

Vi vet alle hva begrepet «nysgjerrigper» betyr og henviser til.

skole norge nysgjerrigper

Det er Norges forskningsråd som står bak denne nettressursen som spesielt henvender seg til elever på barneskolen fra 1. til 7. klasse.

Målet med satsingen er å pirre nysgjerrigheten hos elevene i denne målgruppen. Områdene som berøres på nettstedet er; kultur og historie, helse og kropp, språk og tall,verdensrommet, hav og vann, dyr og natur, teknologi, miljø og klima.

Dette er temaer som bygger opp under fag som; historie, geografi, matematikk, naturfag og samfunnsfag. For barneskoleelever som ønsker å søke mer og utfyllende informasjon om nevnte fag er dette et meget godt nettsted.

Nysgjerrigper.no oppdateres kontinuerlig og er et levende nettsted for de som synes forskning er spennende eller for de som bare er generelt nysgjerrige.

Du finner dette allsidige nysgjerrigper-nettstedet for barneskoleelever ved å følge denne lenken.

For å skape engasjement og diskusjon må man lese aviser!

Foreldre, lærere og elevene må selv ta ansvar for å holde seg oppdatert gjennom å lese aviser.

skole norge forsidene

Det holder ikke bare å lese en avis eller se en nyhetssending, man må oppsøke informasjonskilder som kan belyse samme nyhetsoppslag på ulike måter.

Vi i Skole Norge har funnet en kilde hvor man kan oppsøke nyheter og få de belyst på mange ulike måter.

Avislesing er viktig i mange fag, men hører kanskje spesielt hjemme under samfunnsfaget. Skal man kunne mestre en diskusjon i klassen med sine medelever og lærere, da må man ha god bakgrunn for sine synspunkter. Har man dette kan man mestre enhver diskusjon.

Forsidene.no inneholder en samling av omtrent alle Norges aviser fra; riksaviser, nisjeaviser, studentaviser til lokalaviser. I tillegg er avisene fra hele Norge.

Du finner lett fram til avisene du er ute etter og kan gjøre ulike valg ved å holde pilen over den aktuelle avisen. Du kan laste ned avisen, besøke den på nett, facebook eller twitter.

Dette er et nettsted som er en virkelig gave både for den erfarne og relativt nye avisleser.

Lenken til alle Norges aviser finner du her.

Samfunnsfag er faget hvor du trenger mye gjennomarbeidet informasjon!

Samfunnsfag er ikke nødvendigvis faget for pugging, men faget som krever informasjon og innsikt.

skole norge samfunnsfag

Med fag som Samfunnsfag er det viktig å vite hva som er kravene i læreplanen. I store og omfattende fag kan man lett «gå seg bort» i alt det man tror man må beherske.

En viktig huskeregel blir derfor å sette seg inn i læreplanen på det trinnet du er. F.eks. 1. – 4. trinn, 5. – 8. trinn, 8. – 10. trinn eller Videregående skole. Du finner lenkene til læreplanene for de forskjellige trinnene lenger ned på denne siden.

Når du har funnet hvilke krav som vil bli stilt til deg ut fra læreplanen, kan du starte læreprosessen din. I Samfunnsfag går dette ut på innhenting av relevant informasjon, samt å sette seg inn i og forstå denne informasjonen. I lenkene nedenfor kommer du inn på NRK sine nettsider for skole. NRK har selvfølgelig valgt ut relevante NRK-program til å presentere de ulike temaene innenfor Samfunnsfag. Ved hjelp av disse lenkene kan du skaffe deg både oversikts-informasjon og du kan dykke dypere ned i spesielle temaer.

Du vil med andre ord kunne skaffe deg informasjon som setter deg i stand til å delta i tema-diskusjoner i timen, eller skrive besvarelser på mere komplekse problemstillinger.

Store Norske Leksikon er ditt viktigste verktøy i mange fag!

I mange fag kan Store Norske Leksikon være en av dine viktigste kilder til informasjon, spesielt når du går på skole i Norge.

skole norge store norske leksikon

 

De fagene hvor du åpenbart kan dra nytte av Store Norske Leksikon i skolen er; norsk (hovedmål og sidemål), geografi, historie, naturfag, samfunnsfag, KRL og helse/sosial.

Første gangen du bruker snl.no må du registrere deg. Det er ingen fare med å gjøre dette, det koster ingenting å bruke dette elektroniske leksikonet.

Som med alle andre kilder man finner på nettet er det viktig å kontrollere riktigheten av den informasjonen man finner mot andre kilder. Man skal også alltid opplyse om kildene man har benyttet, med andre ord ikke selv ta æren for andres arbeid.

Store Norske Leksikon utvikler seg kontinuerlig, det er derfor viktig å sjekke innom dette nettstedet med jevne mellomrom, her er det mye å hente.

Du finner Store Norske Leksikon ved å følge denne lenken.