Kategoriarkiv: Skolenytt

Nyheter om skole, fag, skolepolitikk, læreplaner

Valg 2013 – hva mener de ulike partiene om skolen i Norge.

Utdanningsforbundet har sammenstilt de ulike partienes skolepolitikk.

skole norge valg 2013

 

Har du satt deg godt nok inn i hva de ulike partiene vil bety for framtidens skolepolitikk?

Utdanningsforbundet er selvfølgelig veldig interessert i dette. De har derfor laget en sammenstilling over hva som er samtlige partiers skolepolitikk, de har i tillegg kommentert hva de selv mener om den politikken. Utdanningsforbundet har sitt syn på politikken som bør føres, derfor er deres konklusjoner naturlig nok preget av dette. Oppsummeringen av det enkelte parti sitt skoleprogram er imidlertid riktig framstilt.

Du kan lese mer om partienes skolepolitikkprogrammer på Utdanningsforbundets hjemmesider ved å følge denne lenken.

Dette er skoleåret 2013/2014.

Med noen lokale avvik rundt om i landet skal dette være hovedregelen for gjennomføring av skoleåret 2013/2014.

skolenorge ipad-barna

De lokale variasjonene er primært for høstferie og vinterferie. I oversikten nedenfor er disse feriene aktuelle for Østlandet.

Skoleåret 2013/2014 (f.o.m. – t.o.m.)
Høsten 2013 (f.o.m. – t.o.m.)
SKOLESTART: 19. august uke 34
VALGDAG: 9. september uke 37
HØSTFERIE: 30. september – 4. oktober uke 40
JULEFERIE: 23. desember – 1. januar
Første skoledag 2. januar
uke 52 – 1
uke 1

 

Våren 2014 (f.o.m. – t.o.m.)
JULEFERIE: Første skoledag 2. januar uke 1
VINTERFERIE 17. – 21. februar uke 8
PÅSKEFERIE 14. april – 21. april uke 16 – 17
FRIDAGER: 1. mai
2. mai (fri)
29. mai (Kristi Himmelfartsdag)
30. mai (fri)
9. juni (2. pinsedag)
uke 18
uke 18
uke 22
uke 22
uke 24
SISTE SKOLEDAG: 20. juni uke 25

Vel møtt til et godt nytt skoleår, husk å bruke skolenorge.com gjennom hele året.

Varm skolemat – tror vi på det denne gangen?

SV og Kristin Halvorsen børster støv av gamle løfter, spørsmålet er om vi tror på løftene denne gangen?

skole norge skolematVi kan lese om dette på Aftenposten.no i dag, men har forslaget fra SV i det hele tatt troverdighet.

Det er ikke tvil om at både elever og foreldre kunne ønske seg skolemat i norske skoler fra 1. til 10. trinn, som forslaget går ut på. Spørsmålet handler om to grunnleggende forutsetninger er på plass;

  • Finnes det i det hele tatt et økonomisk grunnlag for å fremme forslaget?
  • Hvordan skal man håndtere det praktiske i forbindelse med tilberedning, utdeling og opprydding?

Nei, i denne valgkampen blir det nok bare et langt gjesp. Dette har vi hørt fra SV og Kristin Halvorsen tidligere og da ble det ingenting av.

Du kan lese artikkelen på Aftenposten.no ved å følge denne lenken.

SkoleNorge – skole og fag for elever, lærere og foreldre!

Endelig har det kommet et nettsted som fokuserer på å samle alt på ett sted – for elever, lærere og foreldre.

skole norge

SkoleNorge.com er laget for å hjelpe elever, lærere og foreldre slik at de lettere kan finne fram i «jungelen» av informasjon som finnes på nettet.

Internett er en endeløs kilde til informasjon på godt og vondt. Det positive er at man kan finne alt, det negative er at det kan være vanskelig å finne det man leter etter. Det siste ønsker vi definitivt å gjøre noe med.

Målsettingen med SkoleNorge.com er å kontinuerlig utvikle og oppdatere mest mulig relevant informasjon om skole og fag for vår målgruppe.

Elever skal finne støtte i sitt leksearbeid, foreldre kan orientere seg om skoleverket og lærere skal finne støtte til sitt undervisningsopplegg.

Ta eksamen på alvor – bare en av seks får medhold på klage.

Aftenposten.no skriver i dag at det bare er en av seks klager på eksamensresultater som blir tatt til følge.

skole norge privatisteksamen

I forbindelse med eksamen ved videregående skole i fjor ble det klaget på 11.200 eksamensresultater, noe som er en formidabel økning på 74% over 5 år.

Til tross for alle klagene er det likevel bare 1 av 6 som får medhold på klagen. Likevel, føler man seg urettferdig behandlet skal man absolutt klage. Men det er viktig å vite at en klage ikke gir noen automatisk forbedring av oppnådd karakter.

Det store antallet klager koster mange penger, ifølge Utdanningsdirektoratet utgjorde disse kostnadene 108 millioner kroner i 2012.

Du kan lese hele artikkelen og om undersøkelsen på Aftenposten.no ved å følge denne lenken.

Det er eksamenstid i norsk skole – her er eksamenstipsene.

Mange har vært igjennom eksamen før deg, her er noen av tipsene som kan hjelpe deg til å gjøre det bedre.

skole norge eksamenstips

 

Vi i SkoleNorge har samlet tipsene som kan være nyttige for alle elever og studenter som skal opp til eksamen de kommende ukene.

Eksamenstid handler om å pugge det faget eller de fagene man skal opp i. Men pugging kan gjøres på forskjellige måter. Du har de som sverger til å ta noen store skippertak rett før eksamen, og du har de som forbereder seg grundig over tid.

Uansett hvordan man går frem handler det om å være forberedt på de rette tingene både faglig og mentalt. Det er her andres erfaringer betyr noe. Start med å sette deg inn i hva andre har gjort i tilsvarende eksamenssituasjon i samme faget du skal opp i. Når det er gjort har du gitt deg selv et mentalt forsprang.

Når det gjelder forberedelse til eksamen i de enkelte fag kan du forberede dette på ulike måter. Du kan lese hele pensum, du kan lese utvalgte deler av pensum, du kan lese sammendrag og du kan øve deg på å løse tidligere brukte eksamensoppgaver.

Sjekk lenkene nedenfor for å se om de kan gi deg tips som vil sikre en eksamen med bedre karakter for deg.

Gammeldagse lærere er best for elevene.

Interessant lesning i Aftenposten om hvilken type lærere elevene er best tjent med.

skole norge lærer

Det er i Aftenposten vi kan lese at det er de gammeldagse lærerne som er best for elevene. Undersøkelsen er dansk, men er nok like gyldig for norsk skole og norske elever.

Undersøkelsen konkluderer på at en del basisverdier er viktig i skolen, så som; disiplin, respekt, orden og det at læreren er den ubestridte lederen i klassen. Elevene forholder seg til dette om de blir vant til det og dette skaper en god læringssituasjon i klassen.

Med andre ord de samme verdiene vi fant i skolen for noen ti-år tilbake i tiden.

Du kan lese hele artikkelen i Aftenposten om du følger denne lenken.

Terråk Skole tar i bruk iPad i undervisningen.

Terråk er en av de første skolene i Norge som kjøper inn iPad til bruk i undervisningen.

skolenorge ipad-barna

Rektor Kari Lillemark velger å kalle iPad for Læringsbrett. Hun har selv utviklet strategien for bruk av iPad ved skolen.

I første omgang skal Læringsbrettet brukes av elevene fra 1. til 3. klasse, men hun ser for seg at det etterhvert skal brukes av elever helt opp til ungdomsskoletrinnet.

Elevene selv er veldig fornøyd med å kunne bruke iPad på skolen, blant annet for å lære seg å skrive.

Dataansvarlig ved skolen har utviklet en egen app for iPad som er tilpasset måten skolen bruker Læringsbrettet.

Skolen har valgt at iPaden skal oppbevares på skolen i første omgang, elevene får derfor ikke ta med seg Læringsbrettet hjem.

Du kan lese hele artikkelen om iPad i undervisningen i Namdalsavisa her.

Avgjørelse om eksamenstidspunkt for russen er utsatt!

Avgjørelsen om å endre tidspunktet for eksamen i VGS skulle vært tatt høsten 2012, men er nå utsatt igjen.

skole norge russ

 

Det er Aftenposten som i dag presenterer denne nyheten fra Kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Hun sier at det heller ikke denne våren vil bli besluttet noen endringer i forbindelse med tidspunkt for eksamen i videregående skole (VGS).

Noe av bakgrunnen for en eventuell endring av tidspunktet er sykdom blant russen etter russefeiringen. Det er konstatert rekordhøy bruk av antibiotika blant russen i eksamenstiden. Kunnskapsministeren mener at russen skal få feire, men presiserer at det er dumt å feste bort 13 års utdanning på noen få dager og risikere dårlige karakterer.

Man har skissert to modeller som har vært ute på høring:

  • A) Fortsette dagens ordning med eksamen fra 23. mai, men avslutte undervisningen før eksamen.
  • B) All skriftlig eksamen før 17. mai, det vil si fra 25. april. Undervisningen fortsetter helt frem til muntlig eksamen i juni, men standpunktkarakteren settes før 25. april.

Beslutningen om alternativ A eller B er fortsatt ikke tatt!