Kategoriarkiv: Ungdomsskolen

Informasjon om ungdomsskolen

Øv deg på eksamensoppgaver med løsningsforslag i matte!

Den beste forberedelse til enhver eksamen er øvelse på de oppgavene du vil få.

skole norge matematikk

Vi i Skole Norge har funnet fram til en meget god samling av eksamensoppgaver for matte i grunnskolen. Her kan du øve deg og få hjelp til oppgaver som har vært gitt til eksamen mange år tilbake i tid.

Du vil både finne eksamensprøvene og deloppgaver, samt løsningsforslag til prøvene og oppgavene. Matematikk er et fag som naturlig nok ikke endrer seg mye over tid. Her vil det alltid være nyttig å øve på eksamens-prøver og oppgaver fra tidligere år. Når man i tillegg får hjelp med løsningsforslag blir dette veldig nyttig i forberedelse til eksamen i matte for grunnskolen.

Dersom du er den heldige eier av en iPad eller et nettbrett vil du se at oppgavene passer bra også der.

Du finner lenken til eksamenoppgaver og løsningsoppgaver her.

Et unikt nettsted for læring i barne- og ungdomsskolen!

Få nettsteder dekker klassetrinn-nivå og fag på en bedre måte enn dette.

skole norge fag

Moava er et nettsted som har tilrettelagt god nettbasert læring fra 1. trinn til 10. trinn. Du finner enkelt fram til nivået du er på, deretter velger du faget du ønsker.

Nettstedet er tilrettelagt for elever først og fremst, men er også et meget godt utgangspunkt for lærere som ønsker god inspirasjon til fagene de underviser i. For foreldre som ønsker å hjelpe og stimulere sine barn, vil de finne relevant og god informasjon om dette. Som foreldre finner du også god informasjon om hvordan du best kan hjelpe til med lekser på hjemmebane.

Nettstedet har utviklet mye av sitt innhold selv, men har i tillegg samlet en del av det gode nettbaserte lærings-innholdet som allerede finnes på nettet.

Du finner nettstedet om god nettbasert læring på denne lenken.

Eksamen i Ungdomsskolen!

Her er alt du behøver å vite før, under og etter eksamen i ungdomsskolen.

eksamen ungdomsskole

Første gang man er oppe til eksamen er på 10. trinn på Ungdomsskolen. For mange elever i norsk skole kan dette både være skremmende og utfordrende, man «vet ikke hva man går til».

Som elev, men også som foreldre, bør man derfor ta ansvar for å skaffe seg nødvendig informasjon om hva eksamen innebærer. Jo bedre forberedt, desto bedre resultat. Som med alt annet handler det om å skaffe seg informasjon og fjerne usikkerhet.

Bruk denne lenken for å tilegne deg kunnskapen du trenger om eksamen i grunnskolen! Lykke til!

Unge & Rus er et hett tema, spesielt på Ungdomsskolen!

Veldig mange skoler har det, men dette er et opplegg absolutt alle Ungdomsskoler skulle innføre.

unge og rus

Unge & Rus er et komplett program som strekker seg fra 8. klasse til og med 10. klasse i skoler på Ungdomstrinnet. Programmet retter seg mot rusforebyggende tiltak, og ønsker å engasjere elever, foreldre og lærere på en positiv måte.

Opplegget gjennomføres som gruppearbeid, diskusjoner, presentasjoner og øvelser.

Unge & Rus har arbeidet med dette opplegget gjennom flere år, slik at programmet stadig har blitt utviklet og forbedret.

Du finner mer informasjon på hjemmesidene til Unge & Rus!

Dette er et offentlig støttet prosjekt med blant annet Helsedirektoratet som en av sponsorene.