Kategoriarkiv: Engelsk

Alt om engelsk

Lær engelsk med BBC på nett for barn.

Lær engelsk med BBC sitt eget opplæringsopplegg for barn.

skole norge engelsk bbc

 

Når man skal lære seg engelsk, hvorfor ikke gå direkte til den beste kilden. I dette tilfellet er den beste kilden engelske BBC på nett.

Selvfølgelig er alt på engelsk, det er poenget. Her får man servert «skole-TV» fra en av verdens ledende TV-kanaler. BBC har opplæring innenfor alle mulige temaer. Veldig mye av materialet har en tilnærming i form av «lek og lær».

For norske barn passer opplegget bra for de som nettopp har begynt med engelsk. Med andre ord barneskolen og ungdomsskolen.

Ved å bruke BBC sitt nettsted kan man tilegne seg kunnskap om engelsk i kombinasjon med matematikk, naturfag, samfunnsfag, geografi og andre fag.

Du finner BBC-lenken til engelsk for barne- og ungdomsskolen her.

Stiler og essays som er skrevet på engelsk av andre!

Skal du bli god til å skrive stiler eller essays på engelsk må du øve deg. Da kan det være greit å studere hva andre har gjort.

skole norge engelsk

 

Dersom du skal skrive noe på engelsk (foredrag, stil, særoppgave eller noe annet), kan det være greit å finne noe som er skrevet om samme tema tidligere. Men husk; ren kopiering er ikke læring!

Vi mener likevel det er mye å lære på å sette seg inn i hvordan andre har løst tilsvarende oppgave som du skal gjøre. Engelsk er et sammensatt fag og det er ett av de viktige fagene i norsk skole.

Med sammensatt fag mener vi blant annet følgende; man må lære gloser og grammatikk, i tillegg må man lære seg å kombinere dette slik at det blir ett godt engelsk språk. En viktig øvelse for å oppnå dette kan være å sette seg inn i hvordan andre har løst en oppgave i form av stil eller essay.

Vi har funnet frem til en ressurs hvor du kan søke blant massevis av stiler innenfor alle mulige temaer og sjangere. Her finner du lenken til stiler og essays på engelsk som er skrevet av andre.

Du må gjøre deg kjent med de beste engelske ordbøkene!

En forutsetning for å gjøre det bra i engelskfaget og fremmedspråk på skolen er en aktiv bruk av ordbøker.

oxford_dictionary

I norsk skole er engelskfaget det viktigste fremmedspråket du lærer. Engelsk er ikke bare avgjørende for å kommunisere med andre mennesker i utlandet, det er også språket du må beherske for å tilegne deg undervisningsmateriale i senere studier.

Engelsk er et krevende og spennende fag hvor det er viktig å jobbe for et bredt og godt ordforråd. Jo mer du lærer av språket, desto mer interessant blir det å snakke og skrive det.

Så snart du får engelsk på timeplanen og som fag på skolen må du begynne å bruke de engelske ordbøkene. Tidligere måtte vi skaffe oss disse i bokform. Mest vanlig har alltid vært; The Oxford English Dictionary.

Nå kan du få tilgang til denne ordboken og flere andre online. Sjekk lenkene nedenfor!