Kategoriarkiv: Fremmedspråk

Alt om fremmedspråk

Har du tysk som fremmedspråk – her er et nyttig verktøy!

Tysk som fag og fremmedspråk i norsk skole gjør at du har behov for en god og oppdatert ordbok.

Flag of Germany

 

Vi har funnet en norsk – tysk ordbok fra Heinzelnisse, som holdes kontinuerlig oppdatert. Denne vil passe godt både for elever i ungdomsskolen og i videregående skole.

I tillegg til den norsk – tyske ordboken vil du også finne gloseleker, tyske språktemaer og et forum for å diskutere problemstillinger i forbindelse med det tyske språket og tysk som fag i norsk skole.

Du finner lenken til den norsk – tyske ordboken her.

Du må gjøre deg kjent med de beste engelske ordbøkene!

En forutsetning for å gjøre det bra i engelskfaget og fremmedspråk på skolen er en aktiv bruk av ordbøker.

oxford_dictionary

I norsk skole er engelskfaget det viktigste fremmedspråket du lærer. Engelsk er ikke bare avgjørende for å kommunisere med andre mennesker i utlandet, det er også språket du må beherske for å tilegne deg undervisningsmateriale i senere studier.

Engelsk er et krevende og spennende fag hvor det er viktig å jobbe for et bredt og godt ordforråd. Jo mer du lærer av språket, desto mer interessant blir det å snakke og skrive det.

Så snart du får engelsk på timeplanen og som fag på skolen må du begynne å bruke de engelske ordbøkene. Tidligere måtte vi skaffe oss disse i bokform. Mest vanlig har alltid vært; The Oxford English Dictionary.

Nå kan du få tilgang til denne ordboken og flere andre online. Sjekk lenkene nedenfor!