Påsketid er ferietid for elever og lærere, men trening av de «små grå» skader ikke!

Det er viktig å nyte de feriene man har, spesielt som elever og lærere i barneskole, ungdomsskole eller videregående skole.

påske 2013

 

Det skader likevel ikke å holde liv i hjernecellene med litt hjernetrim. I tillegg til at det er nyttig og tilfører en god porsjon kunnskap, er det morsomt å kunne konkurrere med familie, venner og naboer.

Det finnes mange spørrebøker, dessverre er mange av dem gamle og utdatert. Vi har derfor funnet en stor samling av spørsmål innen mange ulike sjangere, og som passer for voksne og barn i alle aldre.

Bruk kveldene til spørsmåls-konkurranser i påsken og opplev mye glede og godt samhold. Konkurranser og spill hører påsken til! Lykke til med Quiz-samlingen vi har funnet frem til.

Du finner spørsmål og quiz til alle mulige temaer om du følger denne lenken. God Påske!

Matte-oppgaver for Ungdomsskoletrinnet!

Matematikk handler om å øve og pugge, den beste måten å gjøre dette på er gjennom å løse oppgaver.

skole norge matte

 

Vi har funnet frem til en meget god oppgavesamling for matematikk på Ungdomsskoletrinnet. Det er viktig å løse oppgaver også utenfor skolen. Bruker du fritiden din til «å investere» i matematikk, vil du få «godt betalt» senere i studietiden og i arbeidslivet.

Oppgavene er inndelt i kategorier og emner. Her kan du, med andre ord, plukke ut områder du er god på for å ble enda bedre. Eller du plukker ut områder hvor du behøver å forbedre deg.

Mange finner god nytte i å se matte i et mer praktisk perspektiv; hva betyr matematikk i hverdagen? Nettopp dette blir også belyst i denne oppgavesamlingen.

Du finner lenken til oppgavesamlingen i matte ved å trykke her!

 

Geografi er et meget nyttig og interessant fag!

Få fag i skolen kan måle seg med Geografi når det kommer til hvor nyttig faget er ute i det virkelige livet.

skole norge geografi

 

Både lokalt og globalt vil du ha nytte av Geografi som fag. Geografi er noe som følger deg i hverdagen; i diskusjoner, i nyheter, på TV osv.

Geografi fordrer at du har oversikt og at du behersker å sette ting i sammenheng. Geografi vil alltid være i endring og krever derfor at man kontinuerlig oppdaterer seg.

Geografi er et fag man kan briljere i og imponere andre. Ta f.eks, Drillo (landslagssjefen i fotball) han kan høyden på alle fjelltopper og areal på alle land. Blir man først bitt av basillen, vil man lære seg mest mulig.

I dag finnes det mange gode verktøy for PC, Mac, Nettbrett og Smarttelefoner, disse kan gi deg svar på det meste, og hjelpe deg til å bli god i geografi.

I tillegg kan det være lurt å teste seg selv med spørsmål. Følg denne lenken så finner du mange spørsmål du kan teste deg selv med.

 

Eksamen i Videregående skole!

Forberedelse til eksamen er viktig. Veldig mange elever oppnår bedre karakter til eksamen enn de gjør i standpunkt karakter.

eksamen videregående skole

 

Eksamen på Videregående skole er viktig, den er ofte avgjørende for hvilket studiested man kommer inn på i neste omgang.

En ting er å være forberedt i faget man skal opp i til eksamen, en annen ting er å være forberedt på hele settingen rundt eksamen (muntlig eller skriftlig). Vær derfor forberedt på hele eksamens-situasjonen. Hva skal du forberede, hva skjer mens du er opp til eksamen og hva skjer etterpå. Hvilke klagemuligheter har du? Hvilke hjelpemidler kan benyttes? Det er mange spørsmål, og de kan alle besvares!

Følger du denne lenken og leser deg opp på hva eksamen i Videregående skole innebærer, vil du være mye bedre forberedt enn mange av dine klassekamerater.

Eksamen i Ungdomsskolen!

Her er alt du behøver å vite før, under og etter eksamen i ungdomsskolen.

eksamen ungdomsskole

Første gang man er oppe til eksamen er på 10. trinn på Ungdomsskolen. For mange elever i norsk skole kan dette både være skremmende og utfordrende, man «vet ikke hva man går til».

Som elev, men også som foreldre, bør man derfor ta ansvar for å skaffe seg nødvendig informasjon om hva eksamen innebærer. Jo bedre forberedt, desto bedre resultat. Som med alt annet handler det om å skaffe seg informasjon og fjerne usikkerhet.

Bruk denne lenken for å tilegne deg kunnskapen du trenger om eksamen i grunnskolen! Lykke til!

Samfunnsfag er faget hvor du trenger mye gjennomarbeidet informasjon!

Samfunnsfag er ikke nødvendigvis faget for pugging, men faget som krever informasjon og innsikt.

skole norge samfunnsfag

Med fag som Samfunnsfag er det viktig å vite hva som er kravene i læreplanen. I store og omfattende fag kan man lett «gå seg bort» i alt det man tror man må beherske.

En viktig huskeregel blir derfor å sette seg inn i læreplanen på det trinnet du er. F.eks. 1. – 4. trinn, 5. – 8. trinn, 8. – 10. trinn eller Videregående skole. Du finner lenkene til læreplanene for de forskjellige trinnene lenger ned på denne siden.

Når du har funnet hvilke krav som vil bli stilt til deg ut fra læreplanen, kan du starte læreprosessen din. I Samfunnsfag går dette ut på innhenting av relevant informasjon, samt å sette seg inn i og forstå denne informasjonen. I lenkene nedenfor kommer du inn på NRK sine nettsider for skole. NRK har selvfølgelig valgt ut relevante NRK-program til å presentere de ulike temaene innenfor Samfunnsfag. Ved hjelp av disse lenkene kan du skaffe deg både oversikts-informasjon og du kan dykke dypere ned i spesielle temaer.

Du vil med andre ord kunne skaffe deg informasjon som setter deg i stand til å delta i tema-diskusjoner i timen, eller skrive besvarelser på mere komplekse problemstillinger.

En god veiviser i det offentlige «Skole Norge»!

Det finnes mye god informasjon å hente om skole i Norge, men den er spredt på mange ulike nettsteder.

skole norge norge.no

En av de bedre portalene for informasjon om skole i Norge finner du på Norge.no. Her finnes det søkemuligheter i tillegg til lenkesamlinger som gir deg svar på det meste du lurer på om skole og utdanning.

Dette er ikke informasjon om fag eller støtte til leksearbeid, det vil du finne i fag-menyen til venstre på denne nettsiden.

Norge.no som din veieviser innen skole og utdanning gir deg informasjon om de ulike utdanningsvalgene du kan ta både innenfor teoretiske og praktiske fag, innenfor offentlig skole eller privat skole. Og dette gjelder skoler både i inn- og utland.

Vi anbefaler dette nettstedet som et nyttig oppslagsverk for informasjon om skole og utdanning i Norge. Et viktig og nyttig verktøy for elever, foreldre og lærere.

Du finner lenken til veiviseren på Norge.no her!

Hjelp til matematikk i skolen!

Matematikk er et av de absolutt viktigste fagene i skolen, og det finnes masse hjelp og støtte å få.

matematikk i skolen

Dessverre er matematikk et av de fagene hvor norske elever sliter i internasjonal sammenheng. Det har blitt avdekket i PISA-undersøkelser. Vi ser også at norske studenter velger bort realfag og matte i videre studier. Dette er en trend som må og skal snus. Norge er avhengig av gode matematikere og fysikere, det henger sammen med den arbeidskraften vi trenger i årene som kommer.

Dessverre er det ofte myter og gamle sannheter som rår rundt fag som matematikk. Det er kjedelig, ensformig, det er vanskelig og så videre. Dette er holdninger som må snus, og for å snu dette må man vise hva matte er på en god og konstruktiv måte.

Det finnes mange gode ressurser om matematikk på nettet. Ressurser hvor det fokuseres på at matte er morsomt, inspirerende og ikke så veldig vanskelig. Vi har samlet noen av disse ressursene nedenfor;

Skolen i Norge må ta digital mobbing på alvor!

Veldig mange gjør det allerede, men dette er et område som utvikler seg og hvor det gjelder å henge med i svingene!

digital mobbing

Heldigvis er det noen som bryr seg og har tatt tak i dette temaet. Som elev, forelder eller lærer behøver du ikke å starte fra bunnen, når du skal begynne å jobbe med dette temaet.

Barnevakten.no har opplegg og foredrag med påvist effekt. Digital mobbing som all annen mobbing handler om åpenhet, bevisstgjøring og handling. Dette er noe vi er gode på i norsk skole.

Opplegget og programmene fra barnevakten kan benyttes på mange måter; elever og lærere sammen, elever og elever, og selvfølgelig elev og forelder.

Samarbeid mellom foreldre og skolen via FAU (Foreldrenes Arbeids Utvalg) er som regel en god løsning for å engasjere flest mulig i de nødvendige prosessene.

Du finner mer informasjon på hjemmesidene til Barnevakten.no.

Unge & Rus er et hett tema, spesielt på Ungdomsskolen!

Veldig mange skoler har det, men dette er et opplegg absolutt alle Ungdomsskoler skulle innføre.

unge og rus

Unge & Rus er et komplett program som strekker seg fra 8. klasse til og med 10. klasse i skoler på Ungdomstrinnet. Programmet retter seg mot rusforebyggende tiltak, og ønsker å engasjere elever, foreldre og lærere på en positiv måte.

Opplegget gjennomføres som gruppearbeid, diskusjoner, presentasjoner og øvelser.

Unge & Rus har arbeidet med dette opplegget gjennom flere år, slik at programmet stadig har blitt utviklet og forbedret.

Du finner mer informasjon på hjemmesidene til Unge & Rus!

Dette er et offentlig støttet prosjekt med blant annet Helsedirektoratet som en av sponsorene.