Gammeldagse lærere er best for elevene.

Interessant lesning i Aftenposten om hvilken type lærere elevene er best tjent med.

skole norge lærer

Det er i Aftenposten vi kan lese at det er de gammeldagse lærerne som er best for elevene. Undersøkelsen er dansk, men er nok like gyldig for norsk skole og norske elever.

Undersøkelsen konkluderer på at en del basisverdier er viktig i skolen, så som; disiplin, respekt, orden og det at læreren er den ubestridte lederen i klassen. Elevene forholder seg til dette om de blir vant til det og dette skaper en god læringssituasjon i klassen.

Med andre ord de samme verdiene vi fant i skolen for noen ti-år tilbake i tiden.

Du kan lese hele artikkelen i Aftenposten om du følger denne lenken.

Historie er et interessant fag i skolen med mulighet for å fordype seg.

De fleste fag blir mer interessante når man fordyper seg og finner informasjon som belyser temaet på nye måter.

skole norge historie

 

Vi i SkoleNorge.com er opptatt av hvordan man kan bli bedre i de enkelte fag. Ofte er det ikke så mye som skal til. Med dagens hjelpemidler ligger mye av informasjonen bare noen tastetrykk unna. For mange er det nær, men likevel langt unna. Det gjelder nemlig å finne den relevante informasjonen.

I historiefaget handler det om å kunne finne nye vinklinger til historiske temaer eller historiske øyeblikk. Gjør du en innsats på dette, vil historiefaget bli mer interessant for deg selv, for resten av elevene i klassen din, og ikke minst vil det imponere en lærer som også skal sette din karakter i faget. Med andre ord det er mye som taler for at du bør gjøre denne anstrengelsen.

Vi har funnet fram til et nettsted som heter Historienet.no. De gir en meget god tilnærming til faget historie. Her finner du historiske temaer, historiske øyeblikk og historiske nyheter. En ny mulighet på nettsiden er å bruke en tidslinje for å finne aktuell historisk informasjon ved å søke seg langs denne tidslinjen.

Historienet.no finner du ved å følge denne lenken.

Terråk Skole tar i bruk iPad i undervisningen.

Terråk er en av de første skolene i Norge som kjøper inn iPad til bruk i undervisningen.

skolenorge ipad-barna

Rektor Kari Lillemark velger å kalle iPad for Læringsbrett. Hun har selv utviklet strategien for bruk av iPad ved skolen.

I første omgang skal Læringsbrettet brukes av elevene fra 1. til 3. klasse, men hun ser for seg at det etterhvert skal brukes av elever helt opp til ungdomsskoletrinnet.

Elevene selv er veldig fornøyd med å kunne bruke iPad på skolen, blant annet for å lære seg å skrive.

Dataansvarlig ved skolen har utviklet en egen app for iPad som er tilpasset måten skolen bruker Læringsbrettet.

Skolen har valgt at iPaden skal oppbevares på skolen i første omgang, elevene får derfor ikke ta med seg Læringsbrettet hjem.

Du kan lese hele artikkelen om iPad i undervisningen i Namdalsavisa her.

For å skape engasjement og diskusjon må man lese aviser!

Foreldre, lærere og elevene må selv ta ansvar for å holde seg oppdatert gjennom å lese aviser.

skole norge forsidene

Det holder ikke bare å lese en avis eller se en nyhetssending, man må oppsøke informasjonskilder som kan belyse samme nyhetsoppslag på ulike måter.

Vi i Skole Norge har funnet en kilde hvor man kan oppsøke nyheter og få de belyst på mange ulike måter.

Avislesing er viktig i mange fag, men hører kanskje spesielt hjemme under samfunnsfaget. Skal man kunne mestre en diskusjon i klassen med sine medelever og lærere, da må man ha god bakgrunn for sine synspunkter. Har man dette kan man mestre enhver diskusjon.

Forsidene.no inneholder en samling av omtrent alle Norges aviser fra; riksaviser, nisjeaviser, studentaviser til lokalaviser. I tillegg er avisene fra hele Norge.

Du finner lett fram til avisene du er ute etter og kan gjøre ulike valg ved å holde pilen over den aktuelle avisen. Du kan laste ned avisen, besøke den på nett, facebook eller twitter.

Dette er et nettsted som er en virkelig gave både for den erfarne og relativt nye avisleser.

Lenken til alle Norges aviser finner du her.

Læreplanen i gym/kroppsøving fra 4. trinn og tom. videregående skole!

For å oppnå best mulig karakter i gym/kroppsøving må du kjenne læreplanen for faget.

skole norge kroppsøving

I enkelte fag er det lettere å sikre seg gode karakterer enn i andre fag, slik er det bare. Vår påstand, i Skole Norge, er at gym/kroppsøving er et av disse fagene.

Feilen mange gjør i gym/kroppsøvingfaget, som de også gjør i flere andre fag, er at de ikke setter seg godt nok inn i læreplanen for faget.

Lenken du finner på denne siden er til Utdanningsdirektoratet og direkte til læringsplan for gym/kroppsøving fra og med 4. trinn på barneskolen og til og med videregående skole.

Sett deg inn i planen og øv deg på det som er relevant for faget på det trinnet du befinner deg. Gjør du dette er du på god vei mot en god karakter i faget.

Her er lenken til læreplan for kroppsøving fom. 4. trinn tom. videregående skole.

Hvorfor gjøre det vanskelig? Lær nynorsk på 1-2-3!

Nå kan du lære hovedreglene i nynorsk gjennom en tre-siders tegneserie.

skole norge nynorsk på 123

Nå kan du kombinere det nyttige med det morsomme. Hvorfor ikke lese tegneserier som samtidig lærer deg norsk sidemål (nynorsk)? Dette er det perfekte verktøy for å lære seg grunnleggende nynorsk.

Tegneserien er på bare tre sider, men klarer likevel å dekke det mye. Her har forfatterne gjort en god jobb.

Vi er sikre på at dette vil bli en vinner blant nynorsk-elever i norsk skole. Tegneserien ved navn «Nynorsk på 1-2-3″ og de andre tegneseriene på nynorsk må snarest inn i klasserommene, her må landets nynorsklærere kjenne sin besøkelsestid og sitt ansvar.

Som elev må du tipse læreren din om dette! Dette vil gjøre nynorskfaget lettere tilgjengelig for hele klassen.

Tegneseriene kan skrives ut og brukes gratis i skolesammenheng.

Her finner du lenken for nedlasting av «Nynorsk på 1-2-3!»

Stiler og essays som er skrevet på engelsk av andre!

Skal du bli god til å skrive stiler eller essays på engelsk må du øve deg. Da kan det være greit å studere hva andre har gjort.

skole norge engelsk

 

Dersom du skal skrive noe på engelsk (foredrag, stil, særoppgave eller noe annet), kan det være greit å finne noe som er skrevet om samme tema tidligere. Men husk; ren kopiering er ikke læring!

Vi mener likevel det er mye å lære på å sette seg inn i hvordan andre har løst tilsvarende oppgave som du skal gjøre. Engelsk er et sammensatt fag og det er ett av de viktige fagene i norsk skole.

Med sammensatt fag mener vi blant annet følgende; man må lære gloser og grammatikk, i tillegg må man lære seg å kombinere dette slik at det blir ett godt engelsk språk. En viktig øvelse for å oppnå dette kan være å sette seg inn i hvordan andre har løst en oppgave i form av stil eller essay.

Vi har funnet frem til en ressurs hvor du kan søke blant massevis av stiler innenfor alle mulige temaer og sjangere. Her finner du lenken til stiler og essays på engelsk som er skrevet av andre.

Har du tysk som fremmedspråk – her er et nyttig verktøy!

Tysk som fag og fremmedspråk i norsk skole gjør at du har behov for en god og oppdatert ordbok.

Flag of Germany

 

Vi har funnet en norsk – tysk ordbok fra Heinzelnisse, som holdes kontinuerlig oppdatert. Denne vil passe godt både for elever i ungdomsskolen og i videregående skole.

I tillegg til den norsk – tyske ordboken vil du også finne gloseleker, tyske språktemaer og et forum for å diskutere problemstillinger i forbindelse med det tyske språket og tysk som fag i norsk skole.

Du finner lenken til den norsk – tyske ordboken her.

Avgjørelse om eksamenstidspunkt for russen er utsatt!

Avgjørelsen om å endre tidspunktet for eksamen i VGS skulle vært tatt høsten 2012, men er nå utsatt igjen.

skole norge russ

 

Det er Aftenposten som i dag presenterer denne nyheten fra Kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Hun sier at det heller ikke denne våren vil bli besluttet noen endringer i forbindelse med tidspunkt for eksamen i videregående skole (VGS).

Noe av bakgrunnen for en eventuell endring av tidspunktet er sykdom blant russen etter russefeiringen. Det er konstatert rekordhøy bruk av antibiotika blant russen i eksamenstiden. Kunnskapsministeren mener at russen skal få feire, men presiserer at det er dumt å feste bort 13 års utdanning på noen få dager og risikere dårlige karakterer.

Man har skissert to modeller som har vært ute på høring:

  • A) Fortsette dagens ordning med eksamen fra 23. mai, men avslutte undervisningen før eksamen.
  • B) All skriftlig eksamen før 17. mai, det vil si fra 25. april. Undervisningen fortsetter helt frem til muntlig eksamen i juni, men standpunktkarakteren settes før 25. april.

Beslutningen om alternativ A eller B er fortsatt ikke tatt!

Matematikk/Geografi/Naturfag/Historie: En kalkulator for alt du kan tenke deg!

Det finnes et nettsted som gir deg den ultimate kalkulatoren.

skole norge wolfram alpha

 

Wolfram Alpha (også kalt WolframAlpha og Wolfram | Alpha) er en beregnings- og kunnskaps-orientert kalkulator utviklet av Wolfram Research og drevet av eksklusive proprietære kilder som resulterer i proprietære søkeresultater. Det er en nettbasert tjeneste som svarer faktiske spørsmål direkte ved å beregne svaret ut fra strukturerte data heller enn å gi en liste over dokumenter eller nettsider som kan inneholde svar på samme måte som en søkemotor kan gjøre det.

Til hjelp i skolen kan Wolfram Alpha hjelpe deg med langt flere fag enn bare matematikk. Her er det bare fantasien som setter begrensninger – prøv deg fram med spørsmål innen geografi, naturfag, historie og andre fag. Men husk at kalkulatoren bare forstår engelsk og gir svar på engelsk.

Du finner Wolfram Alpha (den ultimate kalkulatoren) på nettet ved å følge denne lenken.

Du finner også noen meget gode Wolfram Alpha apper for iPhone og iPad. For iPhone finner du appen her. For iPad finner du appen her.

httpv://youtu.be/rRGNS6z5bLY