Stikkordarkiv: norge

Valg 2013 – hva mener de ulike partiene om skolen i Norge.

Utdanningsforbundet har sammenstilt de ulike partienes skolepolitikk.

skole norge valg 2013

 

Har du satt deg godt nok inn i hva de ulike partiene vil bety for framtidens skolepolitikk?

Utdanningsforbundet er selvfølgelig veldig interessert i dette. De har derfor laget en sammenstilling over hva som er samtlige partiers skolepolitikk, de har i tillegg kommentert hva de selv mener om den politikken. Utdanningsforbundet har sitt syn på politikken som bør føres, derfor er deres konklusjoner naturlig nok preget av dette. Oppsummeringen av det enkelte parti sitt skoleprogram er imidlertid riktig framstilt.

Du kan lese mer om partienes skolepolitikkprogrammer på Utdanningsforbundets hjemmesider ved å følge denne lenken.

Dette er skoleåret 2013/2014.

Med noen lokale avvik rundt om i landet skal dette være hovedregelen for gjennomføring av skoleåret 2013/2014.

skolenorge ipad-barna

De lokale variasjonene er primært for høstferie og vinterferie. I oversikten nedenfor er disse feriene aktuelle for Østlandet.

Skoleåret 2013/2014 (f.o.m. – t.o.m.)
Høsten 2013 (f.o.m. – t.o.m.)
SKOLESTART: 19. august uke 34
VALGDAG: 9. september uke 37
HØSTFERIE: 30. september – 4. oktober uke 40
JULEFERIE: 23. desember – 1. januar
Første skoledag 2. januar
uke 52 – 1
uke 1

 

Våren 2014 (f.o.m. – t.o.m.)
JULEFERIE: Første skoledag 2. januar uke 1
VINTERFERIE 17. – 21. februar uke 8
PÅSKEFERIE 14. april – 21. april uke 16 – 17
FRIDAGER: 1. mai
2. mai (fri)
29. mai (Kristi Himmelfartsdag)
30. mai (fri)
9. juni (2. pinsedag)
uke 18
uke 18
uke 22
uke 22
uke 24
SISTE SKOLEDAG: 20. juni uke 25

Vel møtt til et godt nytt skoleår, husk å bruke skolenorge.com gjennom hele året.

Varm skolemat – tror vi på det denne gangen?

SV og Kristin Halvorsen børster støv av gamle løfter, spørsmålet er om vi tror på løftene denne gangen?

skole norge skolematVi kan lese om dette på Aftenposten.no i dag, men har forslaget fra SV i det hele tatt troverdighet.

Det er ikke tvil om at både elever og foreldre kunne ønske seg skolemat i norske skoler fra 1. til 10. trinn, som forslaget går ut på. Spørsmålet handler om to grunnleggende forutsetninger er på plass;

  • Finnes det i det hele tatt et økonomisk grunnlag for å fremme forslaget?
  • Hvordan skal man håndtere det praktiske i forbindelse med tilberedning, utdeling og opprydding?

Nei, i denne valgkampen blir det nok bare et langt gjesp. Dette har vi hørt fra SV og Kristin Halvorsen tidligere og da ble det ingenting av.

Du kan lese artikkelen på Aftenposten.no ved å følge denne lenken.

Energiveven gir deg nyttige innspill til naturfag.

Det er mye nyttig å finne på nettet til skolefag som naturfag, biologi, energi og klima.

skole norge fotosyntese

Energiveven og Skoleskogen er to nettsteder som gir deg mye nyttig bakgrunnsinformasjon til naturfag og biologi.

Her vil både lærere og elever finne faktainformasjon og oppgaver med svar.

Nettstedet er organisert med en idebank for lærere og en mulighet for oppslag i et leksikon med et meget bredt emneregister innenfor naturfag-området.

Nettstedet lenker videre til Skoleskogen som gir deg mange råd og tips om undervisningsprogram som kan benyttes i skogen.

Du finner lenken til Energiveven her, og du finner lenken til Skoleskogen her.

Mattekalkulator som forstår håndskrift.

Dette er en kalkulator for elever i barneskolen og ungdomsskolen som vil lære seg matematikk på en ny måte.

skole norge kalkulator

Se bildet og video nedenfor for å forstå hvordan denne iPhone- og iPad-appen virker.

Vi tror denne appen kan være et viktig hjelpemiddel for å forstå matematikk bedre, spesielt for elever i barneskolen og ungdomsskolen.

Kalkulatoren aksepterer tall, bokstaver og symboler du skriver inn på skjermen og gir deg løsning på regnestykket og oppsettet du skriver inn. Kalkulatoren støtter de grunnleggende regneartene som addisjon, substraksjon, divisjon og multiplikasjon. I tillegg kan den prosentregning, brøkregning, sinus, cosinus og mye mer.

Denne kalkulatoren kan hjelpe elever til å forstå hvordan sammenhengene i et regnestykke er. Her er det bare å skrive, hviske ut og bytte om på faktorene.

Kalkulator-appen for iPad og iPhone er gratis, du finner den her! 

httpv://youtu.be/fMj84sAWEQ8

SkoleNorge – skole og fag for elever, lærere og foreldre!

Endelig har det kommet et nettsted som fokuserer på å samle alt på ett sted – for elever, lærere og foreldre.

skole norge

SkoleNorge.com er laget for å hjelpe elever, lærere og foreldre slik at de lettere kan finne fram i «jungelen» av informasjon som finnes på nettet.

Internett er en endeløs kilde til informasjon på godt og vondt. Det positive er at man kan finne alt, det negative er at det kan være vanskelig å finne det man leter etter. Det siste ønsker vi definitivt å gjøre noe med.

Målsettingen med SkoleNorge.com er å kontinuerlig utvikle og oppdatere mest mulig relevant informasjon om skole og fag for vår målgruppe.

Elever skal finne støtte i sitt leksearbeid, foreldre kan orientere seg om skoleverket og lærere skal finne støtte til sitt undervisningsopplegg.

Lær engelsk med BBC på nett for barn.

Lær engelsk med BBC sitt eget opplæringsopplegg for barn.

skole norge engelsk bbc

 

Når man skal lære seg engelsk, hvorfor ikke gå direkte til den beste kilden. I dette tilfellet er den beste kilden engelske BBC på nett.

Selvfølgelig er alt på engelsk, det er poenget. Her får man servert «skole-TV» fra en av verdens ledende TV-kanaler. BBC har opplæring innenfor alle mulige temaer. Veldig mye av materialet har en tilnærming i form av «lek og lær».

For norske barn passer opplegget bra for de som nettopp har begynt med engelsk. Med andre ord barneskolen og ungdomsskolen.

Ved å bruke BBC sitt nettsted kan man tilegne seg kunnskap om engelsk i kombinasjon med matematikk, naturfag, samfunnsfag, geografi og andre fag.

Du finner BBC-lenken til engelsk for barne- og ungdomsskolen her.

Et allsidig og morsomt nettsted med mye nyttig for elever i barneskolen.

Vi vet alle hva begrepet «nysgjerrigper» betyr og henviser til.

skole norge nysgjerrigper

Det er Norges forskningsråd som står bak denne nettressursen som spesielt henvender seg til elever på barneskolen fra 1. til 7. klasse.

Målet med satsingen er å pirre nysgjerrigheten hos elevene i denne målgruppen. Områdene som berøres på nettstedet er; kultur og historie, helse og kropp, språk og tall,verdensrommet, hav og vann, dyr og natur, teknologi, miljø og klima.

Dette er temaer som bygger opp under fag som; historie, geografi, matematikk, naturfag og samfunnsfag. For barneskoleelever som ønsker å søke mer og utfyllende informasjon om nevnte fag er dette et meget godt nettsted.

Nysgjerrigper.no oppdateres kontinuerlig og er et levende nettsted for de som synes forskning er spennende eller for de som bare er generelt nysgjerrige.

Du finner dette allsidige nysgjerrigper-nettstedet for barneskoleelever ved å følge denne lenken.

Naturfag er et bredt sammensatt fag med mange aktuelle temaer.

Naturfag favner blant annet; biologi, fysikk, geofag og kjemi.

skole norge naturfag

Skole Norge har funnet frem til to viktige nettressurser for naturfaget. Den ene, naturfag.no, er i utgangspunktet myntet på lærere som ønsker å få nye ideer, og som ønsker å endre og fornye sitt undervisningsopplegg innenfor naturfag.

Det andre nettstedet, ndla.no, er tilpasset både elever og lærere, og fokuserer på fordypning i aktuelle temaer innenfor naturfaget. Begge nettstedene kan med fordel benyttes av både elever og lærere.

Naturfaget inneholder mye grunnleggende og uforanderlig informasjon, i tillegg har faget en mengde aktuelle temaer fra dagen i dag. Vi tror at det siste kan være en enklere tilnærming til faget for mange. Begge nettstedene fokuserer på nettopp dette; de aktuelle temaene f.eks. innenfor miljø, fornybar energi, kosthold og forskning for å nevne noe. Ved å gi elever en introduksjon til faget gjennom aktuelle og spennende temaer, vil man også skape interesse for å fordype seg i faget og lære alt det grunnleggende.

Lenken til naturfag.no med innhold for lærere og elever er her.

Naturfag med aktuelle temaer spesielt for elever er her.