Stikkordarkiv: norsk

Lær deg mattepensum for ungdomsskolen på 8 timer.

Et norsk selskap har utviklet løsninger for mobiltelefon, nettbrett og PC som lærer deg mattepensum på rekordtid.

dragonbox for ipad

 

Det er det norske utviklingsmiljøet og selskapet WeWantToKnow AS som har tatt fram løsninger som gjør at matematikk kan læres på en ny og morsommere (!) måte. Se video under teksten.

For ca. 1 år siden lanserte selskapet sin første iPad-løsning for å å lære matematikk raskere og bedre gjennom å leke seg til læring. Du kan lese mer om det her. Nå har de utviklet en ny og mer omfattende iPad-app som dekker pensum også for deler av Videregående skole. Du kan lese mer om den nye appen her. I tillegg til apper for iPhone og iPad finnes det en app for Android telefoner og nettbrett, samt en løsning for PC.

Siden selskapet leverte sin første løsning har de høstet stor annerkjennelse ikke minst i utlandet. Selskapet har hentet hjem ikke mindre enn 8 priser. Flere norske skoler og lærere har tatt i bruk appene i sin matematikkundervisning.

Gjennom en annerledes tilnærming til matematikk kan elever lære seg et helt pensum på 8 timer. Flere skoler som har benyttet løsningene og appene aktivt har opplevd forbløffende resultater.

Aftenposten har skrevet meget positivt om undervisningsopplegget, du kan lese artikkelen her.

Lærere som vil prøve ut nye undervisningsopplegg bør absolutt sjekke ut dette nærmere. Det samme gjelder elever som sliter i matematikk, dette kan være muligheten som adresserer deres utfordringer innen faget.

Du kan lese mer om den første Dragonbox-appen her og laste den ned.

Du kan lese mer om den andre Dragonbox-appen her og laste den ned.

httpv://youtu.be/oX_eqGTpCcs

Mobbing i skolen.

Mobbing i skolen er dessverre et kontinuerlig fenomen som krever kontinuerlig bearbeiding.

skole norge mobbing

 

De fleste skoler har fokus på mobbing. Lærere, elever og foreldre jobber gjerne sammen om å finne løsninger for å unngå problemet. Det finnes flere skreddersydde program som kan følges, for eksemepel Olweus. Alt dette er flott og nødvendig. Se den korte eksempel-videoen om mobbing under teksten.

Den store utfordringen i dag finner vi i mobbing gjennom de sosiale mediene. Tidligere var «mobbing i skolen» noe som foregikk på skolen. I dag kan vi ikke avgrense mobbingen, den har flytende grenser mellom skoletid, hjemmetid og fritid. Dette gjør at den må håndteres annerledes enn tidligere. En «hendelse» kan starte på kvelden via en SMS eller en Facebook-oppdatering, for deretter å få utløp i skolegården dagen etter.

Det viktigste verktøyet mot mobbing totalt sett er informasjon og åpenhet. Informasjon gir kunnskap og forståelse, åpenhet hjelper oss å finne mobberne og mobbeofrene.

Vi i SkoleNorge har funnet fram en del tilgjengelig informasjon om mobbing og samlet en del lenker til denne informasjonen. Vi håper dette kan bidra til at lærere, elever og foreldre benytter muligheten til å skaffe seg mer kunnskap om mobbing i norsk skole.

httpv://youtu.be/mYulTPJbyy0

Det er eksamenstid i norsk skole – her er eksamenstipsene.

Mange har vært igjennom eksamen før deg, her er noen av tipsene som kan hjelpe deg til å gjøre det bedre.

skole norge eksamenstips

 

Vi i SkoleNorge har samlet tipsene som kan være nyttige for alle elever og studenter som skal opp til eksamen de kommende ukene.

Eksamenstid handler om å pugge det faget eller de fagene man skal opp i. Men pugging kan gjøres på forskjellige måter. Du har de som sverger til å ta noen store skippertak rett før eksamen, og du har de som forbereder seg grundig over tid.

Uansett hvordan man går frem handler det om å være forberedt på de rette tingene både faglig og mentalt. Det er her andres erfaringer betyr noe. Start med å sette deg inn i hva andre har gjort i tilsvarende eksamenssituasjon i samme faget du skal opp i. Når det er gjort har du gitt deg selv et mentalt forsprang.

Når det gjelder forberedelse til eksamen i de enkelte fag kan du forberede dette på ulike måter. Du kan lese hele pensum, du kan lese utvalgte deler av pensum, du kan lese sammendrag og du kan øve deg på å løse tidligere brukte eksamensoppgaver.

Sjekk lenkene nedenfor for å se om de kan gi deg tips som vil sikre en eksamen med bedre karakter for deg.

Gammeldagse lærere er best for elevene.

Interessant lesning i Aftenposten om hvilken type lærere elevene er best tjent med.

skole norge lærer

Det er i Aftenposten vi kan lese at det er de gammeldagse lærerne som er best for elevene. Undersøkelsen er dansk, men er nok like gyldig for norsk skole og norske elever.

Undersøkelsen konkluderer på at en del basisverdier er viktig i skolen, så som; disiplin, respekt, orden og det at læreren er den ubestridte lederen i klassen. Elevene forholder seg til dette om de blir vant til det og dette skaper en god læringssituasjon i klassen.

Med andre ord de samme verdiene vi fant i skolen for noen ti-år tilbake i tiden.

Du kan lese hele artikkelen i Aftenposten om du følger denne lenken.

Har du tysk som fremmedspråk – her er et nyttig verktøy!

Tysk som fag og fremmedspråk i norsk skole gjør at du har behov for en god og oppdatert ordbok.

Flag of Germany

 

Vi har funnet en norsk – tysk ordbok fra Heinzelnisse, som holdes kontinuerlig oppdatert. Denne vil passe godt både for elever i ungdomsskolen og i videregående skole.

I tillegg til den norsk – tyske ordboken vil du også finne gloseleker, tyske språktemaer og et forum for å diskutere problemstillinger i forbindelse med det tyske språket og tysk som fag i norsk skole.

Du finner lenken til den norsk – tyske ordboken her.

Stiler i norsk bokmål eller sidemål som er skrevet av andre!

Det kan være lettere å skrive sin egen stil når man har hentet litt inspirasjon fra hva andre har skrevet.

norsk stil

For mange er det å skrive stil på norsk bokmål eller sidemål en utfordring. På skolen er det viktig å beherske det å skrive stil. Selvfølgelig fordi det er viktig for norskfaget, men det er like viktig for andre fag. Mange av fagene i skolen handler nettopp det å skrive og formulere seg. Dette gjelder også i fag som. historie, samfunnsfag, geografi og flere andre fag. I tillegg vil en god særoppgave være basert på din kompetanse innen stilskriving.

Bli god på å skrive stil, og du vil stille sterkere i de fleste andre fag også. Husk også; det er øving som gjør mester.

I de fleste tilfeller er det bare litt inspirasjon som mangler. Denne inspirasjonen kan man heldigvis finne mange steder på nettet. Man kan lete seg fram til titler, sjanger, lenge, stilart, form osv. Man må kunne utføre; diktanalyse,tekstanalyse, romananalyse, samt skrive essays, artikler og stil.

Når man har funnet det man var ute etter kan man lese stilen og merke seg hvordan denne er bygget opp, og hva som er bra eller dårlig med stilen. Det kan også være lurt å la noen andre lese stilen, slik at disse kan gi deg noen råd. Etter at du har vært gjennom dette står du mye sterkere når du setter i gang og skriver din egen stil.

Nedenfor har vi samlet noen lenker til nettsteder hvor du finner stiler på norsk bokmål og sidemål:

Religion, livssyn og etikk (RLE) for grunnskolen!

I norsk skole skal man lære om religion, livssyn og etikk i hele grunnskolen.

religion livssyn etikk

I fjor endret navnet seg fra KRL (Kristendom, religion og livssyn) til RLE (Religion, livssyn og etikk). På tross av navneskiftet er innholdet i faget omtrent det samme som før. Det er imidlertid fokusert mindre på kristendom og mer på de store verdens-religionene.

Faget er meget omfattende og det kan derfor være viktig å vite hva det forventes at man skal beherske på de forskjellige trinnene i grunnskolen.

Skolen i Norge har gått bort fra å undervise bare i vår egen nasjonal-religion, nå skal elevene lære om og kjenne til alle religioner, samt de viktigste temaene innen livssyn og etikk. Du skal kunne noe om bl.a. dette;

  • Buddhisme
  • Filosofi og etikk
  • Hinduisme
  • Islam
  • Jødedom
  • Kristendom
  • Livssyn
  • Religiøst mangfold

Vi har valgt ut et nettsted hvor man kan lære seg mye om de nevnte temaene gjennom en audiovisuell tilnærming.

Du må gjøre deg kjent med de beste engelske ordbøkene!

En forutsetning for å gjøre det bra i engelskfaget og fremmedspråk på skolen er en aktiv bruk av ordbøker.

oxford_dictionary

I norsk skole er engelskfaget det viktigste fremmedspråket du lærer. Engelsk er ikke bare avgjørende for å kommunisere med andre mennesker i utlandet, det er også språket du må beherske for å tilegne deg undervisningsmateriale i senere studier.

Engelsk er et krevende og spennende fag hvor det er viktig å jobbe for et bredt og godt ordforråd. Jo mer du lærer av språket, desto mer interessant blir det å snakke og skrive det.

Så snart du får engelsk på timeplanen og som fag på skolen må du begynne å bruke de engelske ordbøkene. Tidligere måtte vi skaffe oss disse i bokform. Mest vanlig har alltid vært; The Oxford English Dictionary.

Nå kan du få tilgang til denne ordboken og flere andre online. Sjekk lenkene nedenfor!

Ordbok er ditt viktigste verktøy både i norsk bokmål og sidemål!

Skal du skrive godt må du også skrive riktig, da må du slå opp ordene du er usikker på.

skole norge norsk

For oss som bor i Norge er norsk selvfølgelig veldig viktig, både bokmål og sidemål. Norsk er viktig fordi det vil prege alle andre fag også.

Du bruker norsk (hovedmål og/eller sidemål) i alle andre fag på skolen bortsett fra fremmedspråk. Det betyr at dine besvarelser i naturfag, geografo, samfunnsfag osv. også vil være preget av dine kunnskaper og din kompetanse i norsk.

Et utgangspunkt for å beherske norsk er derfor en god ordbok både for bokmål og sidemål. Det beste er selvfølgelig å ha denne for hånden i bokform, men dersom du ikke har det kan du følge denne lenken til den beste ordboken på nettet.