Stikkordarkiv: skole

Valg 2013 – hva mener de ulike partiene om skolen i Norge.

Utdanningsforbundet har sammenstilt de ulike partienes skolepolitikk.

skole norge valg 2013

 

Har du satt deg godt nok inn i hva de ulike partiene vil bety for framtidens skolepolitikk?

Utdanningsforbundet er selvfølgelig veldig interessert i dette. De har derfor laget en sammenstilling over hva som er samtlige partiers skolepolitikk, de har i tillegg kommentert hva de selv mener om den politikken. Utdanningsforbundet har sitt syn på politikken som bør føres, derfor er deres konklusjoner naturlig nok preget av dette. Oppsummeringen av det enkelte parti sitt skoleprogram er imidlertid riktig framstilt.

Du kan lese mer om partienes skolepolitikkprogrammer på Utdanningsforbundets hjemmesider ved å følge denne lenken.

Dette er skoleåret 2013/2014.

Med noen lokale avvik rundt om i landet skal dette være hovedregelen for gjennomføring av skoleåret 2013/2014.

skolenorge ipad-barna

De lokale variasjonene er primært for høstferie og vinterferie. I oversikten nedenfor er disse feriene aktuelle for Østlandet.

Skoleåret 2013/2014 (f.o.m. – t.o.m.)
Høsten 2013 (f.o.m. – t.o.m.)
SKOLESTART: 19. august uke 34
VALGDAG: 9. september uke 37
HØSTFERIE: 30. september – 4. oktober uke 40
JULEFERIE: 23. desember – 1. januar
Første skoledag 2. januar
uke 52 – 1
uke 1

 

Våren 2014 (f.o.m. – t.o.m.)
JULEFERIE: Første skoledag 2. januar uke 1
VINTERFERIE 17. – 21. februar uke 8
PÅSKEFERIE 14. april – 21. april uke 16 – 17
FRIDAGER: 1. mai
2. mai (fri)
29. mai (Kristi Himmelfartsdag)
30. mai (fri)
9. juni (2. pinsedag)
uke 18
uke 18
uke 22
uke 22
uke 24
SISTE SKOLEDAG: 20. juni uke 25

Vel møtt til et godt nytt skoleår, husk å bruke skolenorge.com gjennom hele året.

Varm skolemat – tror vi på det denne gangen?

SV og Kristin Halvorsen børster støv av gamle løfter, spørsmålet er om vi tror på løftene denne gangen?

skole norge skolematVi kan lese om dette på Aftenposten.no i dag, men har forslaget fra SV i det hele tatt troverdighet.

Det er ikke tvil om at både elever og foreldre kunne ønske seg skolemat i norske skoler fra 1. til 10. trinn, som forslaget går ut på. Spørsmålet handler om to grunnleggende forutsetninger er på plass;

  • Finnes det i det hele tatt et økonomisk grunnlag for å fremme forslaget?
  • Hvordan skal man håndtere det praktiske i forbindelse med tilberedning, utdeling og opprydding?

Nei, i denne valgkampen blir det nok bare et langt gjesp. Dette har vi hørt fra SV og Kristin Halvorsen tidligere og da ble det ingenting av.

Du kan lese artikkelen på Aftenposten.no ved å følge denne lenken.

Matematikk for barneskolen, ungdomsskolen og videregående skole!

Det er viktig å øve på matte, matematikk er et puggefag.

skolenorge matte

Enkelte fag må pugges og matte er et av de fagene. I dette faget må man kunne reglene, og de ulike regneartene. Det er bare en måte å få inn dette på. Pugging.

Grunnskolen er viktig for matematikk, spesielt er 5. – 7. trinn viktig, det er her du legger grunnlaget for ungdomsskolen. Bruker du tid og legger på plass det nødvendige i denne perioden, vil matematikk både bli morsommere og lettere på ungdomsskolen.

Vi har funnet et nettsted som kan hjelpe deg til å lære matematikk på dette nivået. Det aktuelle nettstedet finner du ved å følge denne lenken.

Matte blir ikke mindre viktig på ungdomsskolen. Skal du på videregående skole legger du et viktig grunnlag i ungdomsskolen. Nedenfor finner du en god lenke for hjelp til matematikk på ungdomsskolenivå.

I Norge er matematikk og realfag et stort tema i mediene fordi vi ganske enkelt er for dårlige på dette som nasjon. Norge trenger ingenører og økonomer, og disse må ha bakgrunn fra matematikk og realfag. Følg lenken under for god informasjon om og hjelp til matte på videregående skole nivå.

Energiveven gir deg nyttige innspill til naturfag.

Det er mye nyttig å finne på nettet til skolefag som naturfag, biologi, energi og klima.

skole norge fotosyntese

Energiveven og Skoleskogen er to nettsteder som gir deg mye nyttig bakgrunnsinformasjon til naturfag og biologi.

Her vil både lærere og elever finne faktainformasjon og oppgaver med svar.

Nettstedet er organisert med en idebank for lærere og en mulighet for oppslag i et leksikon med et meget bredt emneregister innenfor naturfag-området.

Nettstedet lenker videre til Skoleskogen som gir deg mange råd og tips om undervisningsprogram som kan benyttes i skogen.

Du finner lenken til Energiveven her, og du finner lenken til Skoleskogen her.

Matematikk er et fag hvor det er viktig å legge grunnlaget tidlig!

Her har vi funnet en nettside som tilrettelegger matematikk på en god måte for 1. – 4. trinn på barneskolen.

matematikk 1-4

Nettstedet er et resultat av flere offentlige institusjoner og Matematisk Institutt. Du finner primært matematikk informasjon som passer for elever, men her er det også tilrettelagt for foreldre og lærere.

Foreldre kan hjelpe sine barn til bedre forståelse og resultater, og lærere kan tilrettelegge sin undervisning slik at den blir pedagogisk riktig for elevene.

Du kan besøke denne matematikk-nettsiden ved å følge denne lenken. 

Mattekalkulator som forstår håndskrift.

Dette er en kalkulator for elever i barneskolen og ungdomsskolen som vil lære seg matematikk på en ny måte.

skole norge kalkulator

Se bildet og video nedenfor for å forstå hvordan denne iPhone- og iPad-appen virker.

Vi tror denne appen kan være et viktig hjelpemiddel for å forstå matematikk bedre, spesielt for elever i barneskolen og ungdomsskolen.

Kalkulatoren aksepterer tall, bokstaver og symboler du skriver inn på skjermen og gir deg løsning på regnestykket og oppsettet du skriver inn. Kalkulatoren støtter de grunnleggende regneartene som addisjon, substraksjon, divisjon og multiplikasjon. I tillegg kan den prosentregning, brøkregning, sinus, cosinus og mye mer.

Denne kalkulatoren kan hjelpe elever til å forstå hvordan sammenhengene i et regnestykke er. Her er det bare å skrive, hviske ut og bytte om på faktorene.

Kalkulator-appen for iPad og iPhone er gratis, du finner den her! 

httpv://youtu.be/fMj84sAWEQ8

SkoleNorge – skole og fag for elever, lærere og foreldre!

Endelig har det kommet et nettsted som fokuserer på å samle alt på ett sted – for elever, lærere og foreldre.

skole norge

SkoleNorge.com er laget for å hjelpe elever, lærere og foreldre slik at de lettere kan finne fram i «jungelen» av informasjon som finnes på nettet.

Internett er en endeløs kilde til informasjon på godt og vondt. Det positive er at man kan finne alt, det negative er at det kan være vanskelig å finne det man leter etter. Det siste ønsker vi definitivt å gjøre noe med.

Målsettingen med SkoleNorge.com er å kontinuerlig utvikle og oppdatere mest mulig relevant informasjon om skole og fag for vår målgruppe.

Elever skal finne støtte i sitt leksearbeid, foreldre kan orientere seg om skoleverket og lærere skal finne støtte til sitt undervisningsopplegg.

Ta eksamen på alvor – bare en av seks får medhold på klage.

Aftenposten.no skriver i dag at det bare er en av seks klager på eksamensresultater som blir tatt til følge.

skole norge privatisteksamen

I forbindelse med eksamen ved videregående skole i fjor ble det klaget på 11.200 eksamensresultater, noe som er en formidabel økning på 74% over 5 år.

Til tross for alle klagene er det likevel bare 1 av 6 som får medhold på klagen. Likevel, føler man seg urettferdig behandlet skal man absolutt klage. Men det er viktig å vite at en klage ikke gir noen automatisk forbedring av oppnådd karakter.

Det store antallet klager koster mange penger, ifølge Utdanningsdirektoratet utgjorde disse kostnadene 108 millioner kroner i 2012.

Du kan lese hele artikkelen og om undersøkelsen på Aftenposten.no ved å følge denne lenken.