Stikkordarkiv: videregående

Ta eksamen på alvor – bare en av seks får medhold på klage.

Aftenposten.no skriver i dag at det bare er en av seks klager på eksamensresultater som blir tatt til følge.

skole norge privatisteksamen

I forbindelse med eksamen ved videregående skole i fjor ble det klaget på 11.200 eksamensresultater, noe som er en formidabel økning på 74% over 5 år.

Til tross for alle klagene er det likevel bare 1 av 6 som får medhold på klagen. Likevel, føler man seg urettferdig behandlet skal man absolutt klage. Men det er viktig å vite at en klage ikke gir noen automatisk forbedring av oppnådd karakter.

Det store antallet klager koster mange penger, ifølge Utdanningsdirektoratet utgjorde disse kostnadene 108 millioner kroner i 2012.

Du kan lese hele artikkelen og om undersøkelsen på Aftenposten.no ved å følge denne lenken.

Avgjørelse om eksamenstidspunkt for russen er utsatt!

Avgjørelsen om å endre tidspunktet for eksamen i VGS skulle vært tatt høsten 2012, men er nå utsatt igjen.

skole norge russ

 

Det er Aftenposten som i dag presenterer denne nyheten fra Kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Hun sier at det heller ikke denne våren vil bli besluttet noen endringer i forbindelse med tidspunkt for eksamen i videregående skole (VGS).

Noe av bakgrunnen for en eventuell endring av tidspunktet er sykdom blant russen etter russefeiringen. Det er konstatert rekordhøy bruk av antibiotika blant russen i eksamenstiden. Kunnskapsministeren mener at russen skal få feire, men presiserer at det er dumt å feste bort 13 års utdanning på noen få dager og risikere dårlige karakterer.

Man har skissert to modeller som har vært ute på høring:

  • A) Fortsette dagens ordning med eksamen fra 23. mai, men avslutte undervisningen før eksamen.
  • B) All skriftlig eksamen før 17. mai, det vil si fra 25. april. Undervisningen fortsetter helt frem til muntlig eksamen i juni, men standpunktkarakteren settes før 25. april.

Beslutningen om alternativ A eller B er fortsatt ikke tatt!

Eksamen i Videregående skole!

Forberedelse til eksamen er viktig. Veldig mange elever oppnår bedre karakter til eksamen enn de gjør i standpunkt karakter.

eksamen videregående skole

 

Eksamen på Videregående skole er viktig, den er ofte avgjørende for hvilket studiested man kommer inn på i neste omgang.

En ting er å være forberedt i faget man skal opp i til eksamen, en annen ting er å være forberedt på hele settingen rundt eksamen (muntlig eller skriftlig). Vær derfor forberedt på hele eksamens-situasjonen. Hva skal du forberede, hva skjer mens du er opp til eksamen og hva skjer etterpå. Hvilke klagemuligheter har du? Hvilke hjelpemidler kan benyttes? Det er mange spørsmål, og de kan alle besvares!

Følger du denne lenken og leser deg opp på hva eksamen i Videregående skole innebærer, vil du være mye bedre forberedt enn mange av dine klassekamerater.

Samfunnsfag er faget hvor du trenger mye gjennomarbeidet informasjon!

Samfunnsfag er ikke nødvendigvis faget for pugging, men faget som krever informasjon og innsikt.

skole norge samfunnsfag

Med fag som Samfunnsfag er det viktig å vite hva som er kravene i læreplanen. I store og omfattende fag kan man lett «gå seg bort» i alt det man tror man må beherske.

En viktig huskeregel blir derfor å sette seg inn i læreplanen på det trinnet du er. F.eks. 1. – 4. trinn, 5. – 8. trinn, 8. – 10. trinn eller Videregående skole. Du finner lenkene til læreplanene for de forskjellige trinnene lenger ned på denne siden.

Når du har funnet hvilke krav som vil bli stilt til deg ut fra læreplanen, kan du starte læreprosessen din. I Samfunnsfag går dette ut på innhenting av relevant informasjon, samt å sette seg inn i og forstå denne informasjonen. I lenkene nedenfor kommer du inn på NRK sine nettsider for skole. NRK har selvfølgelig valgt ut relevante NRK-program til å presentere de ulike temaene innenfor Samfunnsfag. Ved hjelp av disse lenkene kan du skaffe deg både oversikts-informasjon og du kan dykke dypere ned i spesielle temaer.

Du vil med andre ord kunne skaffe deg informasjon som setter deg i stand til å delta i tema-diskusjoner i timen, eller skrive besvarelser på mere komplekse problemstillinger.